Ceník

Ceník pro ustájení koní v chovu  (cena za jeden den bez DPH) Cena
Klisna - jalová nebo březí 200
Klisna s hříbětem do odstavu 220
Odstavče 160
Roček 180
Pastevní odchov (zpravidla od 1.5.do 30.9.) 150
Ceník služeb spojených s chovem (cena za úkon bez DPH) Cena
Hřebení 3000
Obsluha při připouštění (cena za provedený skok) 300
Zjištění březosti sonografem 600
Každodenní veterinární dohled (bez prováděných úkonů) 0
Ceník pro základní kovářské práce (cena za úkon bez DPH) Cena
Podkování všechna kopyta 1000
Podkování jen přední nohy 650
Strouhání všechna kopyta u starších koní 600
Strouhání jen zadní nohy u starších koní 300
Strouhání hříběte pod kobylou včetně případných korekcí 400
Strouhání odstávče nebo roček včetně případných korekcí 800
Orientační ceník některých veterinárních úkonů (cena bez DPH) Cena
Odčervení 300
Vakcinace Tetanus 250
Vakcinace Ochroma 400
Vakcinace Chřipka 500
Vakcinace Trichofitoza 750
Vyšetření sonografem v odůvodněných případech 800
Provedení stěrů, odběrů krve a vzorků pro laboratorní vyšetření 150

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH, jehož výše bude účtována podle platných zákonů.