Lidé

Lidé

Jak již bylo výše uvedeno  na kvalitní podmínky pro odchov i kvalitní chovný materiál musí navazovat stejně kvalitní tým lidí zajišťujících provoz chovatelského centra. Členy tohoto týmu jsou:

Ing. Karel Dvořák – vedoucí chovu
Středočeský patriot Karel Dvořák se narodil 12.09.1953 v Mělníce. Od mládí byl fascinován světem koní, což následně ovlivnilo jeho vzdělání a zejména profesní život. Po absolvování Mělnického gymnázia úspěšně vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze Suchdole - Zootechnický obor. Po studiu nastoupil v roce 1979 jako zootechnik do Státního statku Veltrusy, který byl v té době významným chovatelem dostihových koní. Již od roku 1980 zastával Karel funkci vedoucího chovu koní ve které setrval osm let. V roce 1987 dostal nabídku založit chov dostihových koní u VDP Neratovice v lokalitě Mlékojedy. Během několika let se zde podařilo vybudovat uznávané chovatelské centrum, které bylo v roce 1992 transformováno na Hřebčín Mlékojedy. Vedení a organizace chovu koní v Mlékojedech ležela na Karlových bedrech do roku 2007. Po tak dlouhém působení v chovu Karel pociťoval potřebu změny a z tohoto důvodu nastoupil do Agro Byškovice jako vedoucí tréninkového střediska dostihových koní. Trenérskou činnost ukončil v roce 2011 a následně pracoval jako správce dostihového závodiště v Lysé nad Labem. Dobrou chovatelskou práci potvrzují odchovanci jako byli nejlepší sprinterka roku Gorgonia, špičkový český dvouletek Sen nebo nejlepší slovenský dvouletek Galimed. Z trenérské práce zaujme skvělý překážkář Sord. Solidnost a zejména obrovské množství zkušeností v oblasti chovu anglického plnokrevníka, byly hlavní důvody, proč došlo k navázání spolupráce ze strany centra DARHORSE. Chtělo by se říci, že Karlovým návratem k chovu koní se pomyslný kruh uzavřel, ale podle Karla je to nový začátek a jeho velkou motivací je, v dříve nedostupných podmínkách a s kvalitním chovným materiálem, dosáhnout evropsky konkurenceschopného chovu.

MVDr. Mojmír Dvořák – stálý spolupracovník a veterinární dohled
MVDr. Mojmír Dvořák se narodil 26.7.1957 a své dětství prožil v okolí Brna. Vzhledem k trvalému zájmu o zvířata bylo po absolvování gymnázia logickou volbou studium na Vysoké škole veterinární v Brně dnes VFU Brno, kterou úspěšně absolvoval v roce 1982. Po ukončení povinné vojenské služby nastoupil MVDr. Dvořák jako Obvodní veterinární lékař v okrese Mělník. Tuto funkci vykonával od roku 1983 do roku 1992 a následně přešel do soukromé veterinární praxe. Na základě osobních preferencí došlo k postupné specializaci na problematiku chovu koní, které se intenzivně věnuje od roku 1985. V počátcích šlo spíše o menší rozptýlené teplokrevné chovy, ale postupně došlo k soustředění zájmu na koncentrované chovy anglického plnokrevníka. Mnohaletá praktická veterina vykonávaná v Hřebčíně Mlékojedy a chovu Agrobyškovice je podle našeho názoru dostatečnou zárukou odborné způsobilosti. Velkou výhodou je i to, že několik kilometrů vzdálené bydliště umožňuje provedení bezodkladných veterinárních zákroků v řádu minut.

Veronika Lukášková - vedoucí administrativy
Veronika se narodila 11.8.1983 a je členkou „koňácké“ dynastie Petrlíků. Její děda Harry Petrlík byl velice úspěšným trenérem dostihových koní, který mimo jiné trénoval i vítěze Velké Pardubické Lancastera a na rovinách jím připravovaní koně vyhráli kromě derby všechny klasické dostihy. Veroničin strýc Allan Petrlík patří řadu let mezi tuzemskou trenérskou špičku a stojí za přípravou koní ambiciózní stáje Rabbit Trhový Štěpánov. Aby těch dostihových genů nebylo málo, tak otec Veroniky Harry Petrlík je dlouholetým trenérem a dříve i úspěšným jezdcem, který delší dobu působil na Slovensku a v Rakousku. Maminka Alena Petrlíková byla velice úspěšnou amatérskou jezdkyní dostihových koní, která dokázala vyhrát ME amatérských jezdkyň. V duchu rodinné tradice Veronika absolvovala v roce 2001 dostihový kurz ve Velké Chuchli a po úspěšném zakončení studia na Obchodní akademii v Praze nastoupila do střediska rakouského trenéra Gerarda Martina. U tohoto trenéra působila v období od roku 2002 do roku 2006 a vyučila se zde profesionálním jezdcem dostihových koní. V tomto období odjezdila přes 150 dostihů v Ebreichsdorfu, Freudenau, Bratislavě, Senici a Velká Chuchli ze kterých dokázala tři vyhrát. K vrcholům jezdecké kariéry určitě patří starty v Austria Preis a Graf Hugo Henckel Preis. V roce 2007 přešla ke svému strýci Allanu Petrlíkovi, u kterého byla zaměstnána jako pracovní jezdec. V roce 2008 odešla Veronika na mateřskou dovolenou a následně nastoupila v roce 2012 do zaměstnání jako samostatný referent Správy služeb hl.m.Prahy. V tomto zaměstnání byla dva roky a využila zde své druhé obchodně-administrativní vzdělání. Dlouholetým přáním Veroniky bylo skloubit obě profese a jsme rádi, že se jí toto přání podařilo splnit v rámci pracovního týmu centra DARHORSE, kde obě její profese našly uplatnění.

 

Zdeněk Koplík starší - ogranizace chovu a krmení
Zdeněk Koplík se narodil 15.12.1948 v Kroměříži. Od nejútlejšího dětství se pohyboval okolo koní, kterých bylo tehdy na statcích ještě dost. Od osmi let se učil jezdit v jezdeckém oddíle Jiskra Kroměříž a již v patnácti letech absolvoval svůj první oficiální dostih přes proutěné překážky v Tlumačově. Během dospívání získával první zkušenosti i s chovem koní v hříbárně JZD Kroměříž, kde vypomáhal. Jezdcem z povolání se vyučil ve slovenské Šaľe a jako jezdec a následně působil u trenéra Vinklárka v Kyselovicích. V roce 1977 dostal nabídku pracovat jako jezdec z povolání v nově zakládaném dostihovém centru JZD Slušovice. Po příchodu Václava Chaloupky začala jejich dlouholetá spolupráce, v rámci které se začal specializovat na krmení a organizaci provozu velké stáje. V roce 1988 po ukončení kariéry jezdce působil Zdeněk Koplík jako trenér dostihových koní ve středisku Boleradice. Bohužel rok 1991 znamenal definitivní konec koní v tomto středisku a tak krátce poté, co se osamostatnil jako trenér i Václav Chaloupka, došlo k obnovení spolupráce v Tochovicích a Zdeněk Koplík zde působil jako zástupce trenéra a futrák. Od roku 1996 pomáhal vést tréninkové středisko svého syna Zdena v Tušovicích. Jsme si jisti tím, že Zdeněk reprezentuje to nejlepší ze „staré koňácké školy“ a jeho obrovské zkušenosti z organizace provozu velkých stájí, krmení a ošetřování koní jsou pro centrum DARHORSE velmi důležité.

 

Arpád Magarász  – futrák a ošetřovatel
Arpád bezesporu patří mezi nejzkušenější „futráky“ ve středoevropském regionu. Jeho znalosti a zkušenosti lze úspěšně využít při sestavování krmných dávek koní v chovu. Dlouholetá praxe má nezastupitelné místo zejména v individualizaci těchto dávek a řešení problematických stavů. Jen málokdo se v této oblasti může pochlubit srovnatelnou praxí a zejména zahraničními zkušenostmi. Díky dlouhodobému pobytu v zahraničí se Arpád trochu vytratil z povědomí „koňácké“ veřejnosti ale ti starší, si ho z období jeho působení ve Velké Chuchli a u předních českých stájích, určitě vybaví jako nesmírně zodpovědného jezdce a pečlivého ošetřovatele. Právě pro tyto vlastnosti byl velmi ceněn v Německu kde v předních Mnichovských stájích pracoval do roku 2012 jako pracovní jezdec, ošetřovatel a „futrák“. Domníváme se, že Arpádovy mnohaleté zkušenosti a detailní znalost praxe v oblasti výživy, suplementace a celkové péče o koně v předních německých dostihových stájích jsou v českých podmínkách nedocenitelné.

Marta Mašková - ošetřovatel

 

 

 

 

 

Výše uvedený zkušený tým chovatelského centra DARHORSE doplňuje šestičlenný  tým ošetřovatelů.