Podmínky ustájení

Chovatelská část centra DARHORSE je zaměřená především na chov anglického plemeníka. Vzhledem k variabilitě stájí, velikosti pastvin a velkému počtu výběhu s pevnými ohradami je možné zajistit i odchov koní jiných plemen. V chovu koní a anglického plnokrevníka obzvlášť je zapotřebí dodržovat jisté bezpečnostní, výživové, hygienické a zdravotní standardy. Pro experimentování zde mnoho prostoru není a v podstatě jde o dodržování historicky vycizelovaných postupů za předpokladu existence optimálních podmínek pro zdravý vývoj a sportovní rozvoj mladých koní. Typy a podmínky ustájení se mění v závislosti na věku, reprodukčním stavu popř. zdravotním stavu. Centrum má k dispozici čtyři druhy ustájení ve čtyřech kompletně přestavěných moderních stájích s kvalitním vybavením a zázemím. Popis těchto stájí najdete v části Chovná stáj Stáj s boxy Stáj pro kobyly na připuštění a Společné ustájení. V případě pochybností o zdravotním stavu nově přijíždějících koní je využívána karanténní stáj, která je umístěná mimo hlavní stájový komplex. Vlastní areál centra DARHORSE zahrnuje kromě stájí i objekty pro skladování sena a slámy, haly pro parkování a údržbu techniky, zařízení a objekty sloužící k opohybování koní, celoroční pískové výběhy, objekty administrativního a technického zázemí a objekty pro ubytování zaměstnanců centra. Popis areálu a jeho okolí najdete v části Okolí. Areál obklopuje scelený pastevní komplex s množstvím travnatých výběhů o celkové velikosti cca 300 ha.

 

Chovná stáj

Objekt chovné stáje byl v roce 2012 kompletně přestavěn a rekonstruován z bývalého kravína. V současnosti má 20 velkoplošných boxů (cca 20m2), které jsou primárně určeny pro ustájení kobyl s hříbaty popř. březích kobyl. Každý stájový box je vybaven:

 • vlastním pasivním vzduchotechnický systémem,
 • velkým otevíratelným oknem umožňujícím koni sledovat okolí stáje,
 • štěrbinovým kanálem pro odvod moči (cca 90% moči je odvedeno mimo stáj),
 • moderní čelní stěnou s posuvnými dveřmi dvěma krmnými okny a řadou doplňků,
 • automatickou napáječkou, žlabem a držákem soli,
 • 220 cm vysokými železobetonovými příčkami ,
 • všechny stěny mají otěruvzdornou nenasákovou úpravu.

V této stáji je dále vyšetřovací box, mycí box, přípravna krmiv, sklad krmiv, kancelář, šatna, WC, sprcha a pokoj pro 24 hod. dohled v období porodů.

Stáj s boxy

Pro potřeby ustájení sportovních koní  byla kompletně přestavěna rozsáhlá budova původně sloužící jako kravín. Podařilo se vytvořit moderní stáj s vysoce nadstandardními možnostmi ustájení.  Stáj má 28 velkých boxů přičemž každý stájový box o minimální ploše 16m2 je vybaven:

 • vlastním pasivním vzduchotechnický systémem,
 • velkým otevíratelným oknem umožňujícím koni sledovat okolí stáje,
 • sběrným kanálem s roštem pro odvod moči (cca 90% moči je odvedeno mimo stáj),
 • moderní čelní stěnou s posuvnými dveřmi dvěma krmnými okny a řadou doplňků,
 • automatickou napáječkou, žlabem a držákem soli,
 • 220 cm vysokými železobetonovými  příčkami ,
 • všechny stěny  mají otěruvzdornou nenasákovou úpravu.

V této stáji najdou majitelé kvalitní podmínky a zázemí pro sebe i své koně ať už se věnují aktivnímu sportovnímu nebo jen rekreačnímu ježdění.
Stáj je dále vybavena skladem krmení, mycím boxem, velkou sedlovnou, šatnou, 2x WC, sprchami a kuchyňku. Stáj se nachází v uzavřeném a střeženém areálu centra DARHORSE.

 

Stáj pro klisny na připuštění

 

Tato stáj je využívána zejména v připouštěcím období pro ustájení klisen přijíždějících na připuštění k plemeníkům centra DARHORSE. Stáj má k dispozici 20 plně vybavených boxů o velikosti cca 14 m2. Pro tepelnou pohodu koní je podlaha boxů kryta gumovými rohožemi, pod kterými jsou odtokové kanálky na moč. Toto řešení zajišťuje lepší hygienické podmínky, které umocňuje kvalitní centrální vzduchotechnický systém.

Společné ustájení

Stáj se společným ustájením je v Česku poměrně unikátním konceptem společného ustájení koní. Stáj je vhodná zejména pro mladé koně do tří let věku. Stáj se skládá s osmi samostatných sekcí pro 5 – 8 koní. Každá vnitřní sekce má svůj vlastní venkovní padock se štěpkovým povrchem spojený dvěma průchody a koně si sami rozhodují, zda budou trávit čas vevnitř nebo venku.

Vnitřní sekce jsou vybaveny velkými plovákovými napáječkami s ohřevem vody, speciálními krmelišti na kulaté balíky sena a příslušným počtem stanovišť pro individuální krmení. Všechny sekce dále mají větší množství oken a mimořádně účinný vzduchotechnický systém.

 

Velkou výhodou tohoto způsobu ustájení je jeho variabilita, podpora skupinových sociálních vazeb, dostatek podnětů, možnost volby prostředí, eliminace stájových zlozvyků (klkání, hodinaření, hvězdaření atd.), přirozený psychický vývoj a potlačení klaustrofobických reakcí. Výsledkem těchto podmínek ustájení je pak klidný a spokojený kůň. Podle názoru většiny zahraničních odborníků se jedná o nejlepší možnou formu ustájení mladých koní.

Smluvní podmínky ustájení

Podmínky ustájení privátních koní v centru DARHORSE jsou upraveny v samostatné smlouvě o poskytnutí služeb a ve všeobecných podmínkách platných od 1.1.2013. Předmětem standardní Smlouvy o ustájení je poskytnutí následujících služeb Poskytovatelem Uživateli:

 1. celodenní (režim 24 hodin denně) ustájení privátního koně v kompletně rekonstruované stáji a moderním velkoplošném stájovém boxu nacházejícím se v areálu DARHORSE,
 2. dvakrát denně krmení koně jádrem (oves, ječmen) dle krmné dávky, kterou určí uživatel maximálně však 2kg denně a dvakrát denně senem (ráno a večer),
 3. podestýlání privátního koně slámou a její denní místování (1x za den dopoledne)
 4. v případě zájmu majitele vodění privátního koně do venkovních pískových výběhů a zpět a to 5x týdně od pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a sobota,
 5. v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách vodění privátního koně do venkovních travnatých výběhů a zpět a to 7x týdně,
 6. možnost využití prostor a vybavení areálu DARHORSE viz vybavení stáje a okolí,
 7. možnost využití klubovny a dalšího zázemí centra DARHORSE

 

Informační řád chovných stájí:

6.00-8.00 Krmení, ošetřování, kontrola zdravotního stavu
8.00-9.00 vodění do výběhu travnatých/celoroční*
9.00-12.00 místování, úklid stáje
12.00-13.00 polední krmení
14.00-18.00 vodění z výběhu*, ošetřování
17.00-19.00 večerní krmení*
* v závislosti na ročním období a počasí

Návštěvní doba pro klienty a veřejnost:

Po - So 9.00 - 12.00 hod/ 14.00 - 18.00 hod
Ne 9.00 - 12.00 hod