Veterinární požadavky

Nezbytné doklady a zdravotní předpoklady pro ustájení a připuštění chovných klisen v centru DARHORSE

1. Platný průkaz koně.
2. Provedená vakcinace na tetanus.
3. Provedená vakcinace na herpes viry (EHV).
4. Provedená vakcinace na chřipku (influenza) koní.
5. Negativní test na infekční anémii koní (EIA) provedený během posledních 18 měsíců.
6. Negativní test na infekční metritidu klisen provedený během posledních 12 měsíců.

Doporučujeme, aby majitelé nejpozději v den dovozu klisny do chovného centra DARHORSE ve vlastním zájmu uvedli a předali údaje o veškerých reprodukčních problémech. V návaznosti na tyto informace bude individuálně upravena péče o chovnou klisnu s cílem zvýšit její šance na úspěšné zabřeznutí. V případě, že majitel klisny nebude schopen zajistit provedení některého z testů nebo vakcinaci, je možné toto zajistit po předchozí dohodě v centru DARHORSE, ale klisna bude, do doby splnění zdravotních předpokladů, umístěna do karanténní stáje.