Vznik chovatelského centra

Centrum DarhorseRealizaci chovatelského centra DARHORSE předcházela idea vzniku prvního středoevropského chovatelského zařízení schopného konkurovat v oblasti chovu anglického plnokrevníka širší západoevropské chovatelské špičce. S ohledem na tuto ideu bylo nutné zcela opustit veškerou dosavadní praxi a pokusit se aplikovat západoevropské a severoamerické standardy do českých podmínek.

Bylo by velice snadné ale především hloupé kritizovat nebo zesměšňovat chovatelskou praxi, která je do značné míry dědictvím doby za železnou oponou. Jsme přesvědčeni o tom, že většina českých chovatelů jsou lidé kvalitní, věci zcela oddaní, kteří koním obětovali a obětují téměř vše. To co těmto lidem chybí především jsou elementární materiálně-technické podmínky.

Ono chov koní u nás není a nikdy nebyl velký byznys a v rámci nepřetržité práce okolo koní chovatel těžko hledá prostor pro svůj manažerský růst. Kapitálově silní majitelé oproti tomu zcela pragmaticky investovali a investují nemalé částky do nákupu koní zahraniční provenience, kterým český chov nemůže kvalitativně konkurovat. Tento stav vedl k roztočení spirály smrti, na které se chov koní redukuje na pouhý boj o přežití, ve kterém na koncepční chovatelskou práci a nezbytné investice již není místo.

Z tohoto zorného úhlu není možné současnou tragickou úroveň českého chovu kritizovat, nýbrž je potřeba maximálně ocenit skutečnost, že zde ještě nějaký chov vůbec existuje. Základním předpokladem pro realizaci evropsky konkurence schopného chovatelského centra anglického plnokrevníka bylo nalezení vhodné lokality splňující tyto parametry:

 • nejteplejší oblast s alespoň středním množstvím srážek,
 • špičková bonita zemědělské půdy středně těžkého charakteru,
 • možnost vytvoření ucelené pastevní plochy o velikosti min. 300 ha s trvalými pevnými ohradami a alespoň částečným zavlažováním,
 • možnost vytvoření stájového a provozně-technického komplexu navazujícího na pastviny o min. velikosti 200000 m2,
 • pastevní plochy bez přítomnosti rušivých vlivů (okolní zástavba, komunikace, železnice atd.),
 • čistota ovzduší,
 • dobrá dopravní obslužnost.

Tréninkové střediskoZ výše uvedeného je  zřejmé, že žádné existující chovatelské zařízení v české republice uvedené předpoklady nesplňuje a ani objektivně splnit nemůže. Za těchto okolností bylo nezbytné nalézt  vhodnou lokalitu, která by tyto předpoklady splňovala a po jejím nalezení na rozhraní Roudnice nad Labem a obce Krabčice byla v roce 2010 zahájena výstavba nového chovatelského centra. O tom, jak k nalezení tohoto místa došlo si můžete přečíst v článku Cesta pod Říp.

Cesta pod Říp

Centrum DARHORSE se nachází v Krabčicích u Roudnice nad Labem pod magickou horou Říp, která patřila a patří k symbolům české státnosti. K nalezení tohoto místa nevedla jednoduchá cesta, ale pokusím se Vám osvětlit, jak k tomu došlo.

V roce 2008 jsem začal s týmem spolupracovníků vyhledávat vhodné místo pro chov koní v České republice přičemž kritéria pro výběr tohoto místa byla následující:

 1. nejmírnější klimatické podmínky zaručující pastvinám nejdelší období vegetačního růstu a s dostatečným množstvím srážek,
 2. půda střední až středně těžká se špičkovou bonitou,
 3. možnost vytvoření vlastnicky i prostorově uceleného půdního celku o velikosti cca 300 ha,
 4. možnost vytvoření stájového a provozně-technického komplexu navazujícího na pastviny o min. velikosti 200000 m2,
 5. nadmořská výška okolo 200 m eliminující záplavy, mrazové kotliny i extrémní vedra,
 6. čistota ovzduší,
 7. dopravní obslužnost.

Pastviny pod ŘípemBylo zřejmé, že takovéto místo lze nalézt pouze v Polabí a na Hané. Vzhledem k tomu k tomu, že se počítá s intenzivní spoluprácí se západoevropskými chovateli a majiteli byla upřednostněna oblast Polabí. Následně bylo podrobně zkoumáno území od Kolína až po Litoměřice.

Bylo velmi poučné sledovat, jak mapový průnik výše uvedených požadavků, toto rozsáhlé území nakonec zmenšil na necelé čtyři desítky malých ostrůvků, které již bylo nutné detailně prověřit. Když už se zdálo, že jsem takové místo konečně našel, tak jsem narazil na různé rozvojové plány obcí počítajících ve svém okolí se vznikem fotovoltaických elektráren, logistických center nebo domovní zástavbou. V některých případech byla zásadní překážkou blízkost rušivých prků (železnice, silnice, letiště, lomy, zemědělské a průmyslové provozy nebo domovní zástavba) v jiných zase neochota majitelů zemědělskou půdu prodat nebo dlouhodobě pronajmout.

Když už se po dvou letech pátrání zdálo, že nalezení vhodného místa je zcela beznadějné, ozval se mi kamarád, že jeho dobří známí, rodina Mašků, dříve největší statkáři pod Řípem, uvažují o prodeji svého statku včetně rozsáhlých polností. Nevím, zda se jednalo o náhodu nebo osud, ale v době kdy se ke mně tato informace dostala, byla oblast pod Řípem naší poslední dosud neprověřenou lokalitou a zároveň pro náš záměr nejlépe hodnocenou lokalitou v celém Polabí. Přestože bylo nutné uzavřít stovky dalších dohod, tak dohoda s rodinou Mašků byla základním kamenem projektu DARHORSE.

Rád bych touto cestou poděkoval nejen této rodině ale i všem původním majitelům pozemků a staveb za jejich dobrou vůli a porozumění s tímto projektem. Teprve mnohem později jsem si s trochou nadsázky uvědomil, že s výběrem toho nejlepšího místa jsem si mohl ušetřit spoustu práce, neboť se stačilo poučit z historie. Praotec Čech si mohl pro usazení svého lidu vybrat jakékoliv místo ve středoevropském regionu, a pokud si vybral Říp a jeho okolí, tak zajisté věděl proč tak činí.

Za sebe mohu říct, že po třech letech odžitých v této lokalitě jeho volbě rozumím.

S úctou Ing. Rostislav Kopecký